zondag 26 september 2021

Algemene voorwaarden (jan2013)

 

*Lessers/pension klanten dienen zich te houden aan de regels die vermeld staan op het bord bij de Toiletten.

 

*Het lesgeld is per kwartaal/Ĺ/1 jaar.

 

*Hiervoor krijgt u ieder kwartaal/Ĺ/1jaar een nota.

 

*De lessen worden na kwartaal/Ĺ/1jaar stilzwijgend verlengd met dezelfde termijn mits 1 mnd voor einde periode aangegeven.

 

*Een leskaart is persoonlijk en niet overdraagbaar

 

*Opzeggingen dienen schriftelijk, minimaal 1 maand voor het einde van het abonnement, te worden meegedeeld. dit is ook van toepassing voor pension stalling (wij rekenen bij pension in hele maanden)

 

*Wij verlenen geen Restitutie bij vroegtijdig stoppen van de lessen voor het einde van de kaart,het kwartaal of Ĺ/1jaar

Of het voor afloop van de maand beŽindigen van de stalling.

 

*Op bijzondere- en feestdagen vervallen de lessen. Deze kunnen worden ingehaald op andere dagen/tijden.

 

*Gedurende de zomervakantie hebben wij inlooplessen, alle andere vakanties blijft het lesrooster hetzelfde mits anders aangegeven.

 

*De kosten voor extra georganiseerde dagen zoals wedstrijd/buitenritten zitten niet bij het abonnementsgeld in.

 

*Afzegging van een les dient 24 uur van tevoren te gebeuren bij de instructie, anders komt deze te vervallen.

 

*Een op tijd afgezegde les kan in overleg op een ander tijdstip worden ingehaald maar wel binnen hetzelfde kwartaal/Ĺjaar.

 

*In geval van langdurige afwezigheid door omstandigheden kan er overleg plaatsvinden met de administratie over de nota en het stop zetten van het abonnement..

 

*Indien er achterstand in de betalingen ontstaat, heeft de Brinkhof de bevoegdheid de lessen/stalling voor diegene op te schorten c.q. te beŽindigen.

 

*Dit betekent dat wij u of uw kind de toegang tot de les mogen weigeren.

 

*Bij betalingsachterstand komen de eventuele invorderingskosten voor rekening van de lesser/eigenaar.

 

*Nota dient te zijn voldaan in de eerste week van de desbetreffende termijn. (geld ook voor pension stalling)

 

*Er wordt een uur les gegeven, dit is inclusief het opstijgen, de ponyís/paarden uit stappen, en het afstijgen.

 

*Het op- en afzadelen dient door de lessers voor en na de les te gebeuren.

 

*Lessers zijn verplicht met veiligheidscap en laarzen cq chaps te rijden.

 

*Het verblijf in en om de Brinkhof gebeurt op eigen risico. U kunt ons niet aansprakelijk stellen voor letsel en/of schade aan mens en dier.

 

*De pension les is paard gebonden en kunnen evt in desbetrefende maand worden ingehaald, er vindt geen Restitutie plaats op niet gereden pension lessen ook kunnen deze niet worden omgerekend in prive lessen.

(de pension les is een gratis les  voor pension paarden als service voor de pension klant, geen gebruik maken van de les resulteerd niet in een korting op het pensiongeld)

 

Team Brinkhof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Manage De Brinkhof | Lheebroekerweg 6 | 7991 NB Dwingeloo | Tel: 0521-597276 Volg ons op Facebook